top of page
tijgetje.jpg

Hoe prachtig het leven ook kan zijn, iedereen krijgt de nodige frustratie, teleurstelling, afwijzing, verlies en mislukking te verwerken. Soms worden deze tegenslagen veroorzaakt door andere mensen, soms komen deze vanuit het leven, de natuur zelf maar heel dikwijls komen deze moeilijke zaken ook gewoon voort uit ons eigen verstand. Dat verstand kan namelijk op elk moment pijn tevoorschijn toveren. Daardoor voelen we angst, verdriet, schuldgevoel, woede enzovoort. Ieder ogenblik kan je verstand een pijnlijke herinnering oproepen of je laten verliezen in een angstige toekomstvoorspelling. Helaas hebben we met z'n allen niet zo constructief leren omgaan met moeilijke gedachten of emoties. Veelal worden deze "opgelost" door ze te vermijden, te piekeren, anderen de schuld te geven, onszelf te veroordelen of pijn doen, enzovoort...

Alles wat we doen in de wereld, alles wat we creëren in de maatschappij, komt uiteindelijk voort uit gedachten en gevoelens die we als mens ervaren. Als we ons bewust zouden worden van wat we voelen en wat we denken en daar voldoende aandacht aan schenken zodat de positieve gedachten en emoties de wereld worden ingestuurd, dan lijkt het me dat we toch op een heel andere planeet zouden wonen :-)

 

Vrede in de wereld begint met vrede bij jezelf.

I'm starting with the man in the mirror.

I'm asking him to change his ways.

And no message could have been any clearer.

If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and then make a change.

Met Veertjes wil ik kinderen de "tools" in handen geven om constructief met moeilijke situaties, gedachten en gevoelens te leren omgaan. Ik wil kinderen leren zichzelf te zien als mensen die gedachten en gevoelens ERVAREN maar zich er niet met identificeren. Ik wil kinderen leren om over zichzelf en de wereld te reflecteren, het positieve te zoeken in alles, vrede te vinden in zichzelf. En bovenal wil ik de wereld een betere plaats maken.

bottom of page