tijgetje.jpg

Hoe prachtig het leven ook kan zijn, iedereen krijgt de nodige frustratie, teleurstelling, afwijzing, verlies en mislukking te verwerken. Soms worden deze tegenslagen veroorzaakt door andere mensen, soms komen deze tegenstellingen vanuit het leven, de natuur zelf. De emoties die we daarbij ervaren zijn pijnlijk: angst, verdriet, schuldgevoel, woede, enzovoort. Ieder van ons heeft ook "een verstand" dat op elk moment pijn tevoorschijn kan toveren. Ieder ogenblik kan je een pijnlijke herinnering herbeleven of je verliezen in een angstige voorspelling van de toekomst. En helaas hebben we met z'n allen niet zo effectief leren omgaan met moeilijke gedachten of emoties. Veelal worden deze "opgelost" door ze te vermijden, afleiding te zoeken, piekeren, anderen veroordelen, zelfdestructief gedrag, enzovoort.

Alles wat we doen in de wereld, alles wat we creëren in de maatschappij, komt uiteindelijk voort uit gedachten en gevoelens die we als mens ervaren. Kijk naar gruwelijke historische feiten: alle oorlogen komen voort uit gevoelens en ideeën die destructief ingezet zijn. Als we ons bewust zouden worden van wat we voelen en wat we denken en daar van op een afstand leren naar kijken, dan zouden we meer ruimte en tijd geven aan die emoties en gedachten en uiteindelijk constructiever met omgaan.

 

Vrede in de wereld begint met vrede bij jezelf.

I'm starting with the man in the mirror.

I'm asking him to change his ways.

And no message could have been any clearer.

If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and then make a change.

Met Veertjes wil ik kinderen de "tools" in handen geven om constructief met moeilijke situaties, gedachten en gevoelens te leren omgaan. Ik wil kinderen leren zichzelf te zien als mensen die gedachten en gevoelens ERVAREN maar zich er niet met vereenzelvigen. Ik wil kinderen leren om over zichzelf en de wereld te reflecteren, het positieve te zoeken in alles, vrede te vinden in zichzelf. En bovenal wil ik de wereld een betere plaats maken.