Veertjes richt zich tot kinderen van de lagere school.

We werken in kleine groepjes met maximum 8 kinderen. 

In mijn ideale wereld leert ieder kind van jongs af aan constructief omgaan met moeilijke gedachten, gevoelens en gebeurtenissen. Iedereen krijgt tegenslagen te verwerken in het leven, de één al wat zwaarder dan de ander. Maar iedereen heeft hier naar mijn mening baat bij. 

Onderzoek uit 2015 wees uit dat ACT positieve resultaten behaalde bij kinderen:​

  • met weinig controle over de emoties

  • die vaak conflicten met anderen ervaren

  • met angst

  • die zich sociaal terug trekken

  • psychosomatische klachten

  • die stress ervaren

  • hoog gevoelige kinderen

  • perfectionistische kinderen

  • die bewuster in het leven willen staan en constructiever met moeilijke momenten leren omgaan