download (5).png

 

Veertjes richt zich tot kinderen van de lagere school. 

In mijn ideale wereld krijgt ieder kind dagelijks les op school over mentaal, emotioneel en sociaal bewustzijn/ welzijn.

Net zoals we dagelijks oefenen op lezen, rekenen en schrijven zouden we ook dagelijks moeten oefenen hoe we het best met onze gedachten, emoties en elkaar kunnen omgaan. We leren het "al doende" maar krijgen er nooit les in. 

Onderzoek uit 2015 wees uit dat ACT positieve resultaten behaalde bij kinderen:​

  • met weinig controle over de emoties

  • die vaak conflicten met anderen ervaren

  • met angst

  • die zich sociaal terug trekken

  • psychosomatische klachten

  • die stress ervaren

  • hoog gevoelige kinderen

  • perfectionistische kinderen

  • die bewuster in het leven willen staan en constructiever met moeilijke momenten leren omgaan