top of page
ACT kids.jpg

Acceptatie en Commitment Therapie (kortweg ACT) is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie. Binnen ACT wordt er vanuit gegaan dat je in je leven onvermijdelijk op allerlei hindernissen stuit die je kunnen verhinderen om gelukkig te zijn. ACT reikt hulpmiddelen en technieken aan om daarmee om te gaan. Het doel hiervan is om er niet meer zo door opgeslorpt te worden zodat er meer energie overblijft voor de waardevolle dingen in jouw leven. ACT helpt je om een gezonde afstand te nemen van negatieve gedachten (Acceptatie) en je te richten op wat écht belangrijk is in jouw leven (Commitment).

Via IAM (https://aandacht.be/) kwam ik terecht bij SeeTrue (https://www.mindfulness-opleiding.nl) waar ik in de zomer van 2020 mijn opleiding tot ACT coach afrondde. In het najaar van 2020 volgde ik de verdieping ACT4Kids via de Belgische ACT academie (https://act-academie.be) en behaalde zo het certificaat ACT4kids coach.

bottom of page